Universitatea din Craiova cauta ONG-uri partenere pentru un proiect de practica (in cadrul CPP 161 din POSDRU)

Universitatea din Craiova intentioneaza sa aplice la CPP 161 din cadrul POSDRU un proiect de practica a studentilor in cadrul sau pentru organizatii nonprofit. In acest sens UCV cauta parteneri locali (ONG-uri cu sediul/punct de lucru in Craiova) in vederea pregatirii cererii de finantare. Organizatiile interesate sunt rugate sa il contacteze pana pe data de 03.07.2013 pe dl. profesor Mihai MOCANU, directorul Departamentului de Formare Continua al UCV, pe adresa electronica mmocanu@software.ucv.ro.

In cazul aprobarii proiectului, in vederea implementarii acestuia, va trebui ca organizatiile partenere  sa participe la un proces de selectie onform  prevederilor O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia