Sesiune de informare pentru potentialii solicitanti in cadrul programului de finantare “LOCAL”

Pentru a veni in sprijinul potentialilor solicitanti si parteneri, CRONO organizeaza, pe data de 15 ianuarie 2014, ora 12.00, la sediul din Craiova, str. Iancu Jianu, nr. 26 o sesiune de informare la nivel regional.

LOCAL“este o schema de granturi mici (40.000 – 200.000 euro) si se adreseaza copiilor si tinerilor aflati în situatii de risc care traiesc în comunitati din zone rurale sau urbane, de dimensiuni medii si mici (unitati administrative cu cel mult 15.000 de locuitori), cu populatie de romi numeric relevanta ce se confrunta cu probleme economice si sociale.

Obiectivul apeluluieste de a finanta masuri integrate, concentrate la nivel local/comunitar, care sa conduca la îmbunatatirea accesului copiilor si tinerilor aflati în situatii de risc la educatia formala si non-formala.

Suma totala alocata pentru acest apel este de 5.176.471 Euro.

Termenul limita de depunere a propunerilor de proiecte este 25 februarie 2014.

Pot propune proiecte spre finantare autoritati ale administratiei publice locale, in calitate de Promotori de Proiecte, in parteneriat cu grupuri de initiativa ale comunitatilor beneficiare si organizatii neguvernamentale.

Cei interesati pot adresa intrebari referitoare la acest apel, incepand cu data de 10.12.2013, prin e-mail, telefon sau fax, pana la data de 11 februarie 2014 (inclusiv):

E-mail: INFO@frds.ro; telefon: 021 315 34 40; 021 315 34 15; fax: 021 315 34 15.

Continutul Apelului de Proiecte

Ghidul solicitantului

Anexe la Ghidul solicitantului

Formular Cerere de finantare

Detalii si confirmari pentru participarea la sesiunea de informare din 15 ian. la crono@rdscv.ro, tel. 0743070270.

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia