Selectie partener pentru primaria Gradinari

Primăria Comunei Gradinari, judetul Olt, în calitate de iniţiator al proiectului şi al parteneriatului şi în viitor ca promotor al unui proiect ce vizează implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili din comuna Gradinari care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale, conform prevederilor art. 15 din OUG 23/2013, lansează procedura de selecție a unui partener privat care îndeplinește următoarele condiții (conform apelului de proiecte ”LOCAL”):

            – este organizaţie nonprofit, cu sediul în România, recunoscută şi înregistrată oficial ca o entitate legală, organizată şi condusă conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale[1];

– are capacitatea, conform statutului, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect;

– este familiarizată cu specificul local (are/a avut o activitate relevantă în comuna Gradinari);

are experienţă relevantă în domeniul serviciilor pentru copii şi/sau tineri, inclusiv romi (a derulat în calitate de aplicant cel puţin două proiecte relevante în domeniu sau a participat în calitate de partener la implementarea unor astfel de proiecte în ultimii cinci ani),

– dovedeşte bonitate profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

– are experienţă şi/sau expertiză relevantă în lucrul cu comunităţile de romi.

Criteriile de selecție/departajare vor fi următoarele:

1)    nr. de activități relevante în comuna Gradinari – se acordă 10 puncte pentru fiecare acțiune făcută în comunitate

2)    experienţă relevantă în domeniul serviciilor pentru copii şi/sau tineri – se acordă 10 puncte pentru fiecare proiect implementat

3)    experienţa şi/sau expertiza relevantă în lucrul cu comunităţile de romi – se acordă 10 puncte pentru fiecare proiect implementat

Organizațiile neguvernamentale interesate sunt rugate să trimită până la data de 07.02.2014 ora 1200 la adresa de e-mail contact@primariagradinari-olt.ro  următoarele documente scanate sau in format electronic:

  1. 1.    Scrisoare de intenție
  2. 2.    Documente de constituire a organizației neguvernamentale (respectiv, Act constitutiv sau documente legale constitutive, Hotărâre judecătorească ce atestă personalitatea juridică, Certificat de înregistrare fiscală, Certificat de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor, Statut, cu modificările și completările ulterioare);
  3. Prezentarea organizației – ex., obiectul de activitate al organizației, experiență anterioară relevantă în domeniu (Anexa A3 a formularului de cerere de finanțare ce poate fi descarcata de lahttp://www.frds.ro/uploads/files/SEE/APELURI/SEE%20RO10%20Anexe%20Ghid%20LOCAL%20V3.doc);
  4. Declarație de eligibilitate (Anexa 8a formularului de cerere de finanțare) – semnată de reprezentantul legal, ștampilată;
  5. Declarație privind bonitatea profesională şi morală a persoanelor cheie din organizație implicate în implementarea proiectului (Anexa 9a formularului de cerere de finanțare) – semnată de reprezentantul legal, ștampilată.

Publicat pe situl primariei pe 31.01.2014


[1]Adică este asociaţie, fundaţie sau federaţie, constituită conform prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare; aceasta nu are scop comercial, este independentă de autorităţile locale, regionale sau centrale, entităţile publice, partidele politice şi companii (instituţiile religioase şi partidele politice nu sunt considerate ONG).

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia