Despre CRONO

Misiunea C.R.O.N.O. Craiova este de a contribui la dezvoltarea societății civile din Oltenia (regiunea de sud-vest a României) prin susținerea organizațiilor non-profit din regiune.

Pe de o parte, organizația noastră colaborează atât cu organizații neguvernamentale înregistrate cât și cu alte instituții non-profit (școli, autorități publice de la toate nivelurile, parohii, sindicate, etc.) pentru a întări dezvoltarea lor organizațională/ instituțională, pentru a dezvolta parteneriatul între aceste entități, premise necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor care le sunt beneficiari.

Pe de altă parte, noi colaborăm cu grupuri informale de cetățeni, pentru a îi ajuta să își înființeze noi ONG –uri și organizații comunitare, proces ce va întări vocea societății civile și participarea cetățenilor la viața publică.

Organizația noastră este un centru regional de resurse pentru organizațiile non-profit (ONG -uri, organizații comunitare, autorități publice locale sau de alte nivele, sindicate, asociații profesionale, instituții publice, grupuri civice, parohii, etc.) din cele 5 județe ale regiunii Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), situată în sud-vestul României.

Această asociație a fost înființată în 2004 de un grup de activiști civici cu pregătire și ocupații diverse (cadre didactice, formatori, studenți, întreprinzători, avocați, economiști).

De-a lungul acestor ani, principalele programe și proiecte ale C.R.O.N.O. au fost centrate pe următoarele domenii: dezvoltare comunitară, democrație participativă, incluziune socială, cetățenie activă, tineret, economie socială, asistență tehnică pentru organizațiile non-profit oltene și G.A.L. –uri (programul LEADER), cursuri de instruire–formare și programe R.S.C.. La sediul nostru din Craiova ființează un incubator de antreprenoriat, inclusiv antreprenoriat social precum și un centru pentru evenimente și cursuri.

C.R.O.N.O. a inițiat sau este membru în numeroase rețele de organizații non-profit. Astfel, a inițiat înființarea a 2 rețele regionale de ONG –uri în Oltenia: una a organizațiilor rurale de dezvoltare comunitară în 2006 (R.O.C.O.) și una pentru organizațiile urbane (F.I.P.R.O.) în 2007. De asemenea, C.R.O.N.O. este membru fondator al rețelei naționale a organizațiilor suport, al G.A.L. SudOlt (2010-2012) și al G.A.L. Calafat, un membru activ al RuralNet (rețea națională a organizațiilor pentru dezvoltare comunitară rurală), al Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială al Regiunii Sud Vest Oltenia; al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală – organism consultativ în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, al Grupului Regional de Sprijin pentru Economia Socială Oltenia, al Coaliţiei Naţionale a ONG-urilor pentru Fondurile Structurale precum și al Reţelei Sociale RSC. Pe plan internațional, organizația noastră este membru cu drepturi depline al rețelei europene de ONG –uri „Central and Eastern European Citizens Network” (CEE CN, www.ceecn.net).

În cadrul unor proiecte finanțate de CEE Trust, C.R.O.N.O. a dezvoltat capacitatea operațională a 20 ONG –uri rurale din Oltenia. În acest context, am organizat prima bursă regională pentru proiecte comunitare și afaceri sociale.  De asemenea, am editat primul catalog pentru proiecte comunitare și afaceri sociale din regiunea noastră.

               Programe și proiecte relevante:

   1. Crearea unei Rețele de Organizații Rurale în Oltenia – R.O.C.O.” (2006-2007), finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE. Rezultate: înființarea a 12 noi organizații neguvernamentale rurale în Oltenia; inițierea și implementarea a 15 noi proiecte comunitare; crearea Rețelei regionale informale de Organizații Comunitare din Oltenia (R.O.C.O.).

   2. Parteneri pentru Comunitate” (2007), finanțat de U.S.A.I.D. prin intermediul World Learning. Scop: Creșterea implicării active și conștiente a ONG –urilor în identificarea și ierarhizarea priorităților de dezvoltare locală și regională în cadrul unor procese participative în 9 orașe și comune din Oltenia, prin intermediul unei rețele regionale informale nou-create (F.I.P.R.O.), care își propune să promoveze forumurile comunitare ca metodă participativă de inițiere a proiectelor comunitare.

3. ”Rețea Rurală de ONG –uri din Oltenia” (2009–2010), finanțat de CEE Trust. Rezultate: Identificarea nevoilor a 20 ONG –uri din grupul-țintă, cursuri de instruire pentru reprezentanții lor, oferirea de servicii de bază, întărirea rețelei R.O.C.O..

4. ”Rețeaua RuralNet – un rol activ în implementarea Planului Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R)” (2009-2010), finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE. Scop: Monitorizarea a 60 proiecte locale de dezvoltare rurală din toată țara finanțate prin fonduri europene, elaborarea unei metodologii specifice bazate pe exemplele de bună practică furnizate de membrii rețelelor CEE CN și RuralNet.

5. ”Măsuri Participative Anticriză” (Sept. 2009 – Feb. 2010), sponsor: Balkan Trust for Democracy. Scop: Promovarea participării cetățenilor în adoptarea de politici publice privind reducerea efectelor crizei economice pentru grupurile vulnerabile din 6 țări balcanice (România, Serbia, Bulgaria, Albania, Bosnia-Herțegovina, Croația), cuprinzând activități în cadrul Săptămânii Participării Cetățenilor 2009 (S.P.C., www.ceecn.net/citizen-participation-week.html) și a Săptămânii Europene a Democrației Locale din anul 2009 (S.E.D.L., www.coe.int/t/congress/demoweek/info_en.asp?mytabsmenu=1). Acest proiect continuă un proiect anterior, finanțat tot de B.T.D., care își propunea implementarea de activități pentru întărirea participării cetățenilor la viața publică, inclusiv prin activități în cadrul Săptămânii Participării Cetățenilor 2008 și Săptămânii Europene a Democrației Locale 2008. Activitățile s-au desfășurat în aceleași 6 țări balcanice.

6. „Strategii participative de dezvoltare Locală”, program multianual (2007-2013), susținut în principal de compania PETROM (7 comunități) iar, ulterior, de CEE Trust și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) București (1 comunitate), autorități publice locale. Scop: elaborarea pe baze participative a 10 strategii de dezvoltare locală prin implicarea activă și conștientă a factorilor locali de influență și înființarea a 7 organizații comunitare locale în comunități din Oltenia.

7. Dezvoltarea și implementarea de măsuri active prin crearea unei rețele regionale de centre de consiliere în  Regiunea S-V Oltenia– CANPER (2011–2012), POSDRU/102/5.1/G/78762, în parteneriat cu Fundația CENTRAS și S.C. BDS S.R.L., ambele din București. Proiectul a fost implementat cu sprijinul partenerilor locali (Asociația Culturală „Mâine” Balș, Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Calafat, Asociația Depresiunea Horezu (A.D.H.) Horezu, Fundația Tismana) în 5 orașe mici și medii din regiune (Balș, Calafat, Horezu, Slatina, Tismana) și a fost finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European (European Social Fund, E.S.F.).

 

CONTACT:

Adresa:  str. Iancu Jianu, nr. 26, 200142, CRAIOVA, Romania; http://goo.gl/maps/MpuvS

Tel.: 0040-351-179409, 0040-722-721227; Fax: 0040-351-179409, 0040-351-814400;

E–mail: crono@rdscv.ro; web: www.crono.org.ro

Pictures

Share Button

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia