Rundă de granturi pentru mini-proiecte de tip școală după școală

Ambasador al drepturilor copilului în peste 30 de țări ale lumii, Fundația elvețiană Terre des hommes și-a făcut simțită prezența în România încă din anul 1992 militând activ în domeniul protecției copilului și implementând proiecte dintre cele mai diverse cu scopul de veni în ajutorul celor mai vulnerabili copii prin ameliorarea calității vieții lor și a familiilor/comunităților din care provin.
Craiova, Jud. DOLJ, 9 Septembrie 2013: Fundaţia Terre des hommes – Elveţia lansează a doua rundă de Granturi ce vor asigura Finanţarea de mini-proiecte pentru activităţi de tip școală după școală, adresată comunităţilor din judeţul Dolj. Această iniţiativă vizează mobilizarea comunitară şi stimularea proiectelor locale pentru sprijinirea copiilor expuşi diverselor situaţii de risc, implicându-i în activităţi educative, activități de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut și util, activități de promovare a drepturilor și bunăstării copilului.
Beneficiarii acestor proiecte sunt copii în risc de abandon şcolar, proveniţi din categorii dezavantajate socio-economic, aparţinând unor comunităţi multietnice, copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, copii expuși la neglijare, abuz, exploatare sau trafic. Activităţile propuse de aplicanţii pentru proiectele finanțate prin granturi vor trebui să demonstreze un real potențial de a integra copiii expuși riscurilor menționate mai sus în mediul școlar și de a promova educația, formală și nonformală, ca mijloc de dezvoltare a unor abilități de viață.
Finanțarea prin granturi este menită să aducă o contribuţie vizibilă și valoroasă la integrarea socio-educațională a copiilor prin implicarea actorilor locali din diverse domenii de activitate în susținerea activităților de școală după școală. Analiza de nevoi pentru scrierea acestor proiecte va trebui să fie realizată în mod participativ prin consultarea și implicarea elevilor, a reprezentanților legali, a cadrelor didactice, a reprezentanților comunității locale și altor instituții și organizații partenere, Pentru a putea solicita finanţarea proiectului din partea Terre des hommes, aplicanţii vor face dovada mobilizării comunitare prin obţinerea avizului favorabil din partea membrilor Consiliilor Comunitare Consultative. Un important criteriu de eligibilitate în selecția proiectelor este şi participarea comunității locale prin asigurarea unei contribuţii constând în bunuri materiale, resurse umane și/sau financiare, acestea totalizând un minim de 20% din valoarea totală a finanţării.
În urma procesului de selecţie a propunerilor, 8 proiecte – din localităţile doljene ce vor întruni criteriile de eligibilitate -, vor primi din partea Fundaţiei Terre des hommes – Elveția finanţare în valoare totală de 48000 lei (aproximativ 6000 lei/proiect). Este preconizat că programul va îmbunătăţi situaţia a minim 110 copii.
Ghidul solicitantului și cererea de finanțare pot fi descărcate de pe site-ul: www.crono.org.ro
Cererile de finanțare se pot trimite la adresa de e-mail: granturi.comunitati@tdh
Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia