Rezultate anticipate

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Axa prioritară 5,,Promovarea măsurilor active de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ,, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Proiect ‘’Dezvoltarea și implementarea de măsuri active de ocupare prin crearea unei rețele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”, POSDRU/102/5.1/G/78762

  • Dezvoltarea competenţelor a 250 de beneficiari. Outputs: un număr de 250 de beneficiari desfăşoară stagii de pregătire corespunzătoare obiectivelor prevăzute; contribuie la realizarea OS1;
  • 10 seminarii de informare şi conştientizare. Outputs: un număr de 10 seminarii de conştientizare; contribuie la realizarea obiectivului specific OS6;
  • Dezvoltarea unui pachet de măsuri pentru consiliere şi orientare profesională. Outputs: realizarea unor instrumente de consiliere şi orientare profesională; 250 beneficiari vor avea acces la ele; contribuie la realizarea obiectivului specific OS2;
  • Creşterea gradului de informare privind piaţa forţei de muncă. Outputs: 250 beneficiari vor participa la un târg ale locurilor de muncă; contribuie la realizarea obiectivului specific OS4;
  • Realizarea documentaţiei pentru 10 persoane pentru a desfasura activităţi independente. Outputs: 10 persoane vor devein persoane fizice autorizate contribuie la realizarea obiectivului specific OS7; -10 persoane se vor angaja în cadrul centrelor de consiliere. Outputs: 10 persoane vor lucra în cadrul centrelor de consiliere, ceea ce va contribui la realizarea obiectivului specific OS5;
  • 30 persoane vor fi angajate. Outputs: 30 persoane vor fi angajate in urma participarii la targul locurilor de munca, ceea ce va contribui la realizarea obiectivului specific OS6
Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia