(Re)înregistrarea membrilor Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală

Începând cu luna ianuarie a acestui an în cadrul Proiectului “Înființarea și Sprijinirea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală” , a început să funcționeze Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (USR).

USR asigură un sediu național în București și 8 birouri regionale in Brăila, Craiova, Iași, Târgoviște, Timișoara, Tg. Mureș, Zalău și București-Ilfov, cu un număr total de 55 consultanți/experți.

USR va asigura comunicarea și cooperarea la nivel național și transnațional facilitând accesul la diverse tipuri de informații în Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală și in alte rețele internaționale.

USR va oferi membrilor RNDR:

ü  Informare și comunicare cu privire la măsurile PNDR

ü  Sprijin pentru schimbul de idei și experiență

ü  Identificarea și promovarea bunelor practici

ü  Servicii de formare/instruire pentru sprijinirea Dezvoltării GAL-urilor

ü  Sprijin pentru cooperare inter-teritorială și transnațională

ü  Sprijin pentru schimbul de informații și coordonarea cu Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală  și cu alte rețele naționale de dezvoltare rurală

ü  Sprijin pentru promovarea produselor tradiționale, a grupurilor de producători și a turismului

ü  Sprijin în crearea și funcționarea Grupurilor Tematice de Lucru şi a Grupurilor de Lucru ale Experților

ü  Sprijin pentru crearea relațiilor de cooperare între ”actori”, atât naționale cât și internaționale și impulsionarea proiectelor de colaborare

Dintre evenimentele organizate de USR, menționăm:

 

  • Organizarea de întâlniri ale Comitetului Național de Coordonare
  • Organizarea de întâlniri ale Grupurilor de Lucru Leader
  • Lansarea programului/proiectului
  • Organizarea unui seminar ad-hoc pe tematica “inovație”
  • Realizarea unei publicații pe tematica Dezvoltării rurale
  • Realizarea primului număr al “Scrisorii electronice”

În vederea actualizării bazei de date a rețelei vă rugăm să completați Formularul de înregistrare a membrilor disponibil la adresa : http://www.rndr.ro/registroRNDR.asp

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia