Fundaţia Terre des hommes – Elveţia lansează a doua rundă de Granturi ce vor asigura Finanţarea de mini-proiecte pentru activităţi de tip școală după școală, adresată comunităţilor din judeţul Dolj.

Fundaţia Terre des hommes – Elveţia încurajează şi finanţează iniţiative locale pentru programe educaționale
Ambasador al drepturilor copilului în peste 30 de țări ale lumii, Fundația elvețiană Terre des hommes și-a făcut simțită prezența în România încă din anul 1992 militând activ în domeniul protecției copilului și implementând proiecte dintre cele mai diverse cu scopul de veni în ajutorul celor mai vulnerabili copii prin ameliorarea calității vieții lor și a familiilor/comunităților din care provin.
Craiova, Jud. DOLJ, 17 Martie 2014: Fundaţia Terre des hommes – Elveţia lansează a doua rundă de Granturi ce vor asigura Finanţarea de mini-proiecte pentru activităţi de tip școală după școală, adresată comunităţilor din judeţul Dolj...

Read More

Anunt parteneriat

ANUNȚ

Primăria Malu Mare, în calitate de iniţiator al proiectului şi al parteneriatului şi în viitor ca promotor al unui proiect ce vizează realizarea unui muzeu viu al meșteșugarilor malumareni, conform prevederilor art. 15 din OUG 23/2013, lansează procedura de selecție a unui partener privat, organizaţie neguvernamentală sau altă entitate fară scop lucrativ, activă în domeniile vizate de program, organizată şi administrată conform legislaţiei în vigoare și care îndeplinește următoarele condiții (conform cererii de propuneri de proiecte pentru schema de granturi mici):

- participarea sa în proiectul avut în vedere este justificată;

- nu obține profituri din participarea sa în cadrul proiectului;

- dispune de resursele financiare, de competențele profe...

Read More

Selectie partener pentru primaria Gradinari

Primăria Comunei Gradinari, judetul Olt, în calitate de iniţiator al proiectului şi al parteneriatului şi în viitor ca promotor al unui proiect ce vizează implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili din comuna Gradinari care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale, conform prevederilor art. 15 din OUG 23/2013, lansează procedura de selecție a unui partener privat care îndeplinește următoarele condiții (conform apelului de proiecte ”LOCAL”):

            – este organizaţie nonprofit, cu sediul în România, recunoscută şi înregistrată oficial ca o entitate legală, organizată şi condusă conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale...

Read More

solicitare partener proiect comuna Negoi

ANUNȚ

Comuna Negoi, în calitate de iniţiator al proiectului ”Copiii, viitorul de mâine al localității” şi al parteneriatului şi în viitor ca promotor al unui proiect ce vizează îmbunătățirea accesului la programe școlare si evitarea abandonului școlar pentru 50 copii romi din localitatea Negoi, prin infiintarea unui After school, precum si facilitarea accesului a 28 tineri romi la piata muncii prin infiiintarea unui Job Club., conform prevederilor art. 31 din OUG 64/2009, lansează procedura de selecție a unui partener privat care îndeplinește următoarele condiții:

- este entitate privata, cu sediul în România, recunoscută şi înregistrată oficial ca o entitate legală, organizată şi condusă conform legislaţiei româneşti în vigoare;
- are cap...

Read More

Participation Towards Citizenship

!!!Cautam Participanti!!!

Promotor: CENTRUL DE RESURSE PENTRU ORGANIZATIILE NON-PROFIT DIN OLTENIA

Data de incepere: 10-03-2014

Data incheierii: 15-03-2014

Locul de desfasurare al proiectului: Craiova

Untitled-1

Scopul  proiectului constă în  creșterea interesului a 18 de tineri pentru voluntariat și participare activa in comunitatea orasului Craiova

Proiectul se desfasoara pe o perioada de 6 luni si urmareste sa constientizeze 18 de tineri craioveni, cu varste cuprinse intre 16 si 30 de ani, asupra beneficiilor participarii la activitati de voluntariat, asupra beneficiilor unei cetatenii active atat la nivel local cat si european, utilizarea metodelor de lucru non-formale...

Read More
Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia