COMUNICAT DE PRESĂ

top3 (1)

Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice’’ – co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

COMUNICAT DE PRESĂ

,,Investiţii pentru viitorul dumneavoastră’’

 

Derulare proiect „Dezvoltarea infrastructurii TIC  în vederea creșterii absorbției fondurilor europene”

CENTRUL DE RESURSE PENTRU ORGANIZAȚIILE NON-PROFIT DIN OLTENIA – C.R.O.N.O., cu sediul în str. Vasile Alecsandri, nr 162, Craiova, Dolj, derulează, începând cu data de 30.06.2014 proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii TIC  în vederea creșterii absorbției fondurilor europene, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autor...

Read More

Comunicat de presa

Asociația Comunitară „Vulturelu” (A. C. „Vulturelu”) Poboru

comuna Poboru, satul Poboru, str. Primăriei, nr. 81, camera 2, jud. Olt

tel.: 0766/ 100637, e-mail: floryvisan77@yahoo.com

Comunicat de presă

Primul O.N.G. comunitar din comuna POBORU (jud. Olt)

a implementat primul proiect comunitar prin care s-a constituit prima echipă de teatru-forum pentru elevii și profesorii de la cele 3 școli ale comunei.

Asociația Comunitară „Vulturelu” (A. C. „Vulturelu”) Poboru, prima organizație non–guvernamentală comunitară din comuna Poboru (judeţul Olt) în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O...

Read More

Comuna Grădinari cauta partener privat (ONG) pentru implementarea unui proiect

Comuna Grădinari, în calitate de beneficiar al proiectului ”Împreună pentru legalitate” finanțat de Agenția Națională pentru Romi cu suma de 179995 lei (inclusiv TVA ) prin contractul de finanțare nr. 2132 / 26.06.2014 în vederea asigurării fluxului de numerar necesar implementării în bune condiții și la timp a activităților proiectului lansează procedura de selecție a unui partener privat care îndeplinește următoarele condiții: – este organizaţie nonprofit, cu sediul în România, recunoscută şi înregistrată oficial ca o entitate legală, organizată şi condusă conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale[1]; – are capacitatea, conform statutului, să susțină/finanțeze/crediteze proiecte cu finanțare neramburs...

Read More

Lansare proiect intreprindere simulata de prestari servicii pentru ONG-urile din Oltenia

sigla proiectconferintaUniversitatea din Craiova împreună cu Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia anunţă lansarea proiectului  cu titlul ”PRAIS – Practica în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizațiile non-profit”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2 – ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. – ”Tranziția de la școală la viața activă”.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și dezvoltarea competentelor profesionale, prin integrarea și aplicare...

Read More

Lansare proiect

sigla proiect

Universitatea din Craiova împreună cu Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia au onoarea de a vă invita să participați la Conferinta de lansare a proiectului  cu titlul ”PRAIS – Practica in cadrul unei întreprinderi simulate de prestari servicii pentru organizațiile non-profit”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conferința de lansare va avea loc în data de 29.05.2014, ora 12.00, în sala 444 din Cladirea Centrală a UCV, str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova.

Prin acest proiect ne propunem ca obiectiv general dezvoltarea spiritului antreprenorial al studentilor si dezvoltarea competentelor lor profesionale, prin integrarea si aplicarea interdisciplinara a ...

Read More
Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia