Obiective


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Axa prioritară 5,,Promovarea măsurilor active de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ,, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Proiect ‘’Dezvoltarea și implementarea de măsuri active de ocupare prin crearea unei rețele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”, POSDRU/102/5.1/G/78762

Scopul proiectului:

Dezvoltarea a 5 centre de consiliere in regiunea sud-vest in care sa se realizeze unui sistem coerent de atragerea si mentinerea a cel putin 250 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca prin activitati de consiliere, formare profesionala si informare.

Obiectivele proiectului:

  1. Dezvoltarea competentelor pentru 250 persoane din grupul tinta
  2. Dezvoltarea unui pachet de masuri constand din servicii de consiliere si orientare profesionala care se va aplica grupului tinta
  3. Consilierea a 250 participanti pentru locurile de munca existente pe piata
  4. Organizarea unui targ pentru locuri de munca in vederea facilitirii accesului pe piata fortei de munca a tinerilor someri şi a celor de lunga durata (grupului tinta)
  5. Angajarea in cadrul centrelor de consiliere a unui numar de 10 persoane
  6. Angajarea in urma realizarii targului locurilor de munca a unui numar de 30 persoane
  7. 10 persoane vor deveni persoane fizice autorizate
  8. Derularea unei campanii de informare in cadrul careia se vor realiza 10 seminarii de constientizare si informare

 

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia