masa rotundă „Relatia dintre stat si organizatii neguvernamentale – între discurs şi practică”

Dragi colegi,
Vă invităm să participaţi la masa rotundă „Relatia dintre stat si organizatii neguvernamentale – între discurs şi practică”, eveniment ce va avea loc miercuri, 26 iunie 2013, între orele 10.00–13.00, la sala de conferințe a Centrului de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia – CRONO, str. Iancu Jianu, nr. 26, Craiova. sala de conferinte CRONO pe harta
Reuniunea este organizată de către Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale (AID-ONG), în parteneriat cu Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS.
 
Prin participarea la acest eveniment, organizaţiile interesate de optimizarea relaţiei dintre Guvern şi sectorul asociativ vor avea oportunitatea de a colabora la implementarea unui proiect ce îşi propune elaborarea, printr-o activă implicare a Guvernului, Parlamentului şi a organizaţiilor neguvernamentale interesate, a unei politici publice coerente, la nivel naţional, cu privire la organizaţiile neguvernamentale nonprofit (ONG), bazate pe nevoile reale ale organizațiilor și sectorului pentru propria dezvoltare.
Pe durata evenimentului, ne propunem abordarea următoarei agende:
  • Rolul ONG în societate. Legitimitatea sectorului ONG. Poziţia statului privind ONG şi relaţia cu ele, pe plan internaţional şi în România.
-          Prezentarea raportului privind colaborări de tip COMPACT în diverse ţări,
-          Discuţii
-          Prezentarea raportului de evaluare a politicii publice privind ONG în România,
-          Discuţii
-          Prezentarea proiectului ce vizează optimizarea relaţiei dintre Guvern şi sectorul ONG,
-          Discuţii
  • Valori şi principii ce stau la baza politicii publice privind ONG
-          Prezentarea proiectului de conţinut pentru documentul de poziţie (5 min).
-          Discuţii
  • Alocarea de resurse publice pentru activităţi ale ONG. Valori, principii şi metode
-          Prezentarea proiectului de conţinut pentru codul de conduită privind alocarea de resurse publice (5 min)
-          Discuţii
  • Consultarea ONG în procesul de elaborare si implementarea a politicilor şi deciziilor publice. Valori, principii şi metode.
-          Prezentarea proiectului de conţinut pentru codul de conduită privind consultarea ONG (5 min)
-          Discuţii
·         Abordarea conceptelor de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse în activitatea organizațiilor neguvernamentale
Deşi, în ţara noastră, interesul guvernamental pentru sectorul ONG are o istorie de peste 20 de ani, o scurtă trecere în revistă a principalelor repere ale politicii publice privind ONG arată că perioada actuală este (în continuare) una de tranziţie şi de creaţie instituţională.
Analizele în domeniu arată că în România există mai multe instrumente de politică publică privind sectorul ONG (norme legale, mecanisme de finanţare, etc.), dar cu menţiunea că aceste instrumente au fost realizate la momente diferite de timp şi fără a se urmări concertarea lor, fapt ce conduce la absenţa coerenţei acestor demersuri.
În plus, conform recomandărilor pentru procesul de reformă a administraţiei publice, dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice presupune, printre altele, şi o întărire a consultării cu organizaţiile societăţii civile, ca parteneri sociali.
În acest context, prin proiectul „Model participativ de elaborare a politicii publice naţionale privind ONG în România” ne propunem realizarea unui set de instrumente, metode şi a unui cadru instituţional la nivel naţional pentru definirea unei politici publice coerente în domeniu[1].
Proiectul este iniţiat de către Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale (AID-ONG), având ca principal partener Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS, şi vizează realizarea mai multor instrumente de politică publică de tip COMPACT (Community Pact) dedicate dezvoltării relaţiilor dintre autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale.
Aşa cum rezultă din titlu, proiectul are o puternică dimensiune participativă. Luând în considerare interesul general pentru dezvoltarea de politici publice eficace şi eficiente, coroborat cu nevoia de întărire a sectorului asociativ, respectiv, a participării publice în România, implicarea unui număr cât mai mare de autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale în implementarea proiectului este atât legitimă, cât şi dezirabilă în raport cu reuşita sa.
Proiectul este finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA), gestionat de catre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Share Button

One comment to masa rotundă „Relatia dintre stat si organizatii neguvernamentale – între discurs şi practică”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia