LANSARE PROIECT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în OAMENI!

COMUNICAT DE PRESĂ

IANUARIE 2015
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN în parteneriat cu:
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca, Fundația Centrul de Asistență Rurală, Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă și Asociația Rudezis
lansează proiectul:
„RESoRT Rețeaua Economiei Sociale Rurale bazată pe Tradiții”
(POSDRU/173/6.1/S/147894).
Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară nr.6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni în perioada 05.01.2015 – 31.12.2015. Valoarea totală a proiectului este de 10.117.660,20 lei – din care 8.195.001,24 lei – valoarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European și 1.720.305,36 lei – valoarea nerambursabilă acordată din Bugetul Național.
Proiectul vizează creșterea gradului de ocupare pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile cu precădere din comunități rurale, dezvoltând 11 noi structuri de economie socială. Ne propunem :
 Înființare de 11 SES în 4 regiuni de dezvoltare în vederea reintegrării pe piața muncii a 32 persoane din grupuri vulnerabile;
 Oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională precum și formare profesională pentru 240 de persoane din GV în vederea incluziunii pe piața muncii;
 Promovarea economiei sociale și consolidarea capacității de înființare și menținere locuri de muncă în cadrul programului de formare a 180 de manageri, specialiști și formatori, precum și a workshopurilor și târgurilor organizate local și regional;
 Îmbunătățirea sustenabilității SES din mediul rural și urban mic, creând o rețea funcțională și un sistem de certificare a calității SES.
Conferința de lansare va avea loc luni, 2 februarie 2015, ora 1000, la sediul ARCS în Drobeta Turnu Severin, str. Orly nr.25A.
Detalii suplimentare se pot obține de la Ana MIHALCEA, Expert promovare, comunicare, publicitate, tel. 0252/338.230 sau la Asociația Română de Consiliere și Sprijin – Str. Orly, nr.25A, Drobeta Turnu-Severin,  www.arcs.ro/RESoRT
MANAGER PROIECT,
Vasile DEAC

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia