Incubator de afaceri sociale

Cele 12 ONG-uri craiovene care şi-au prezentat la Bursa comunitară de afaceri sociale Heineken afacerile din diverse domenii de activitate (formare profesională şi consiliere pentru carieră, construcţii, plante ornamentale, artizanat şi obiecte/mobilier din împletituri de nuiele, cafenea, organizare de evenimente, colectarea şi reciclarea ambalajelor, sănătate, casă de comenzi pentru produse agroalimentare ţărăneşti) vor avea la dispoziţie un incubator cu 4 posturi de lucru dotate cu echipamentele şi logistica necesare dezvoltării afacerilor sociale până la atingerea pragului de rentabilitate. De serviciile incubatorului vor putea beneficia şi alţi antreprenori sociali din regiune, Reţeaua întreprinderilor sociale din Oltenia fiind deschisă către orice structură de economie socială.

Serviciile oferite în cadrul incubatorului vor consta în instruirea antreprenorilor sociali şi a managerilor întreprinderilor sociale, consiliere juridică pentru constituirea întreprinderilor sociale şi încheierea contractelor comerciale, consultanţă pentru realizarea planurilor de afaceri şi finanţarea investiţiilor, asistenţă în promovarea şi derularea afacerilor sociale.

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia