GRANT PENTRU PREVENIREA AFECŢIUNILOR PSIHOLOGICE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI

Considerând sănătatea mintală şi emoţională ca elemente cheie în dezvoltarea armonioasă a copilului -şi de cele mai multe ori condiţie a sănătăţii şi integrităţii fizice a acestuia- fundaţia Terre des hommes lansează prezenta linie de finanţare pentru a asigura accesul la servicii integrate de sprijin pentru copiii / adolescenţii diagnosticaţi cu diverse afecţiuni/tulburări mentale, emoţionale, de comportament sau pentru cei expuşi riscurilor de a dezvolta astfel de afecţiuni.

Acest grant de auto-ajutorare urmăreşte susţinerea unor proiecte şi iniţiative locale cu potenţial în dezvoltarea unui parteneriat inter-instituţional în vederea implementării de măsuri integrate, efective şi eficiente adresate copiilor şi adolescenţilor expuşi riscurilor sau afecţiunilor menţionate mai sus.

Granturile se acordă pentru iniţiative depuse de reprezentanţi ai localităţilor de pe raza judeţelor Dolj, Gorj, Olt, care au un potenţial semnificativ de a demonstra susţinerea comunităţii faţă de copiii şi familiile dezavantajate. Pentru a putea solicita finanţarea proiectului din partea Terre des hommes, aplicanţii vor face dovada mobilizării comunitare prin obţinerea avizului favorabil din partea membrilor Consiliilor Comunitare Consultative sau din partea membrilor Grupurilor de Acţiune Locală.

Termene pentru aplicanţi:
 2 Aprilie 2014: Lansarea apelului pentru propuneri de proiecte
 3 Aprilie – 4 Mai 2014: Trimiterea/înscrierea proiectelor. (Ultima zi de transmitere a aplicaţiilor este 4 mai, ora 00:00. Aplicaţiile ce vor fi transmise după această dată, NU vor mai fi luate în consideraţie pentru selecţie).
 5 – 7 Mai 2014: Evaluarea proiectelor şi efectuarea de vizite în comunităţile care au aplicat pentru finanţare
 8 – 9 Mai 2014: Juriul va anunţa proiectul câştigător
 12 – 14 Mai 2014: Aplicantul va primi consultanţă pentru implementarea în bune condiţii a proiectelor. Semnarea contractului de finanţare
 15 – 20 Mai 2014: Aplicantul va primi prima tranşă de finanţare pentru procurarea materialelor necesare
 21 Mai 2014 – 30 Aprilie 2015: Proiectul va fi implementat în comunitate
Aplicaţiile se pot transmite electronic la adresa de e-mail: granturi.comunitati@tdh.ro sau prin poştă, astfel încât să fie primite până la termenul specificat mai sus.Cerere finantare proiect servicii integrate 2014_V2 Ghidul aplicantului_Granturi comunitare_Servicii integrate pentru copii_martie_ 2014_Tdh

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia