Evenimente


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Axa prioritară 5,,Promovarea măsurilor active de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ,, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Proiect ‘’Dezvoltarea și implementarea de măsuri active de ocupare prin crearea unei rețele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”, POSDRU/102/5.1/G/78762

Comunicat de presă

Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale – CENTRAS (București), Business Development System (București) şi Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Nonprofit din Oltenia a organizat conferința de lansare a proiectului ‘’Dezvoltarea și implementarea de măsuri active de ocupare prin crearea unei rețele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”.

Conferința a avut loc Joi, 17 Martie, între orele 14.00-16.00, la Hotelul “Green House” din Craiova, strada Fraţii Buzeşti nr. 25 A.

Proiectul se încadrează în axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013.

Prin prezentul proiect se promovează măsuri destinate creşterii ratei de ocupare, prin consilierea și formarea profesională (în concordanță cu nevoile/cerințele de pe piața muncii din regiunea vizată) și prin facilitarea accesului pe piața muncii (consiliere, evaluare și sporire de competențe) a șomerilor tineri și a șomerilor de lungă durată.

Proiectul își propune să dezvolte 5 centre de consiliere în regiunea sud-vest în care să se realizeze unui sistem coerent de atragerea şi menţinerea a cel puțin 250 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin activităţi de consiliere, formare profesională şi informare. Centrele vor fi deschise în Slatina, Balș, Calafat, Horezu și Tismana.

Daniela Alexandra Ilea
Manager proiect

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia