Comuna Grădinari cauta partener privat (ONG) pentru implementarea unui proiect

Comuna Grădinari, în calitate de beneficiar al proiectului ”Împreună pentru legalitate” finanțat de Agenția Națională pentru Romi cu suma de 179995 lei (inclusiv TVA ) prin contractul de finanțare nr. 2132 / 26.06.2014 în vederea asigurării fluxului de numerar necesar implementării în bune condiții și la timp a activităților proiectului lansează procedura de selecție a unui partener privat care îndeplinește următoarele condiții: – este organizaţie nonprofit, cu sediul în România, recunoscută şi înregistrată oficial ca o entitate legală, organizată şi condusă conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale[1]; – are capacitatea, conform statutului, să susțină/finanțeze/crediteze proiecte cu finanțare nerambursabilă sau pe beneficiarii acestora; – are capacitatea financiară de a finanța activitățile proiectului până la rambursarea cheltuielilor de către autoritatea de plată cu o sumă de minim 40.000 lei, necesară unui flux de numerar suficient pentru implementarea la timp a acestora.   Criteriile de selecție/departajare vor fi următoarele: 1)    Bonitate financiară dovedită – se acordă câte 10 puncte pentru fiecare 10.000 lei -peste suma minimă de 40.000 lei – disponibili în cont cu cel mult 10 zile înainte de data aplicării. 2)    Experiența în implementarea de proiecte – se acordă câte 10 puncte pentru fiecare grant de minim 40.000 lei gestionat cu succes (finalizat) ca beneficiar sau partener. Criteriile de mai sus au pondere egală la evaluarea candidaturilor și nu există un prag minim pentru selecție.   Organizațiile neguvernamentale interesate sunt rugate să trimită până la data de 29.09.2014 ora 16.00 la adresa de e-mail contact@primariagradinari-olt.ro sau la sediul primariei Gradinari următoarele documente scanate sau in format electronic:

  1. Scrisoare de intenție
  2. Documente de constituire a organizației neguvernamentale (respectiv, Act constitutiv sau documente legale constitutive, Hotărâre judecătorească ce atestă personalitatea juridică, Certificat de înregistrare fiscală, Certificat de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor, Statut, cu modificările și completările ulterioare);
  3. Prezentarea organizației (proiecte implementate, bugete gestionate în ultimii  3 ani);
  4. Declarație de eligibilitate – semnată de reprezentantul legal, ștampilată;
  5. Extras de cont emis cu maxim 10 zile înainte de data trimiterii dosarului de candidatură.

Proiect acte de proprietate ANR-final Bugetul_proiectului_Refacut 

[1]Adică este asociaţie, fundaţie sau federaţie, constituită conform prevederilor OG nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia