Competitia intreprinderilor sociale NESsT 2011-2012

Dragi colegi și prieteni,
Ne face o deosebită plăcere să anunțăm lansarea Competiției întreprinderilor sociale NESsT 2011-2012 ce are ca scop sprijinirea  dezvoltării întreprinderilor sociale din România. Prin urmare, invităm toate organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), care sunt interesate  să exploreze lansarea sau extinderea unei întreprinderi sociale să se înscrie și să participe la această competiție  (pot participa și organizațiile care au deja un plan de afaceri sau o întreprindere socială funcțională).
Obiectivul competiției este de a spori capacitatea ONG-urilor din România de a evalua fezabilitatea lansării sau dezvoltării unei întreprinderi sociale. La finalul etapei de planificare, NESsT va premia cele mai bune planuri de afaceri, oferind organizațiilor sprijin financiar și asistența tehnică pentru implementarea acestora.
1. Ce este o întreprindere socială?
NESsT definește întreprinderea socială drept o  afacere concepută pentru a rezolva  o problemă socială critică într-un mod  sustenabil financiar. Una dintre provocările cu care se confruntă ONG-urile este comercializarea unor produse sau servicii într-un mod sistematic, responsabil și profesionist, care să le sporească impactul social.
Câteva exemple de întreprinderi sociale din România sunt: o organizație care promovează accesul la cultură pentru  persoanele cu deficiențe de vedere  prin producerea și comercializarea  - către biblioteci publice, școli și persoane fizice  - a unor cărți audio în format Daisy (sistem de accesibilizare a informației); un centru de
multiplicare unde sunt angajați tineri infectați cu HIV;  un atelier de jucării textile unde sunt angajate mame aflate în dificultate. Pentru mai multe informații, vă rugăm, vizitați site-ul NESsT: http://www.nesst.org/romania/.
2. Cine poate participa la competiție?
Invităm  să  participe  la această competiție  toate ONG-urile înregistrate în România  care doresc să dezvolte activități generatoare de venit pentru a-și consolida sustenabilitatea și a-și spori impactul social.
În acest an suntem interesați  în mod special să oferim sprijin dezvoltării  întreprinderilor sociale în beneficiul diferitelor comunități marginalizate. Ne preocupă asigurarea accesului acestora la locuri de muncă, la piețe de desfacere a produselor/serviciilor lor, și surse sporite de  venit, și la servicii de bază accesibile, urmărind îmbunătățirea standardului lor de viață. Vrem și să promovăm noi produse sociale și responsabile față de mediu și să încurajăm respectarea drepturilor universale ale omului. Astfel, încurajăm participarea organizațiilor care
urmăresc să sporească sursele de venit și nivelul de trai al comunităților marginalizate sau defavorizate.
De asemenea, încurajăm să  participe  și ONG-urile care au deja o întreprindere socială funcțională. NESsT așteaptă ca ONG-urile  care intră în competiție să demonstreze un angajament puternic față de dezvoltarea întreprinderii lor sociale și să investească aproximativ 34 de zile în acest proces pe parcursul a 10-12 luni. În
documentul atașat, intitulat Portofoliul NESsT, veți găsi mai multe informații despre  competiție și criteriile specifice de selecție.
3. Procesul competițional
ONG-urile selectate vor trece, cu asistența din partea echipei NESsT,  printr-un proces în cadrul căruia vor avansa pas cu pas, consolidându-și capacitatea de a derula și dezvolta activități specifice întreprinderilor sociale.
Principalele etape ale competiției sunt:
Etapa 1: Pregătire organizațională  pentru derularea activităților specifice întreprinderilor sociale și studiul de prefezabilitate al uneia sau mai multor idei inițiale de afaceri. (decembrie 2011 – ianuarie 2012)
Etapa 2: Studiul de fezabilitate pentru o idee promițătoare de întreprindere socială (sau dezvoltarea unei întreprinderi sociale funcționale) (martie – mai 2012)
Etapa 3: Elaborarea unui plan de afaceri pentru implementarea/dezvoltarea întreprinderii sociale. (iunie – august 2012).
Organizațiile care au deja un plan de afaceri sau o întreprindere  socială funcțională vor fi evaluate individual, pentru a stabili  nivelul de pregătire al acestora, și  determinarea  etapei potrivite când acestea se pot alătura procesului NESsT.
Fiecare etapă din cadrul procesului se construiește pe etapa anterioară, oferind participanților posibilitatea de a analiza  fezabilitatea ideii lor, de a determina piața țintă și a realiza previziuni financiare, de a înțelege mai bine necesitățile operaționale și riscurile asociate întreprinderii lor și  de  a realiza un plan de afaceri pentru implementarea acesteia.  Sesiunile  individuale  de consultanță  cu  echipa NESsT vor ajuta  organizațiile  la elaborarea cercetării și a documentelor corespunzătoare fiecărei etape. Organizațiile și materialele scrise privind
planificarea întreprinderii lor sociale vor fi evaluate la fiecare etapă și numai pe baza unei evaluări pozitive vor putea trece la etapa următoare.
Participarea la training-urile NESsT este obligatorie pentru ca o organizație să treacă la etapa următoare. Fiecare organizație  trebuie să fie reprezentată de două persoane.
4. Ce va câștiga organizația mea?
 10-12 luni de asistență tehnică pentru dezvoltarea unei întreprinderi sociale și dobândirea competențelor necesare lansării și administrării acesteia.
 Un plan de afaceri pentru întreprinderea socială.
 Premiile competiției: NESsT va acorda până la 5 premii financiare  (în valoare de aproximativ 10.000 USD fiecare) pentru recunoașterea celor mai bune concepte de întreprinderi sociale. Organizațiile premiate vor fi invitate în portofoliul NESsT, beneficiind astfel de sprijin financiar și consultanță individualizată pe termen
lung pentru dezvoltarea întreprinderii lor sociale. Criteriile de selecție pentru portofoliul NESsT sunt: 1) calitatea planului de afaceri și potențialul de piață, 2) compatibilitatea cu NESsT, mai exact probabilitatea ca NESsT să adauge valoare dezvoltării întreprinderii sociale, 3) impactul social potențial, și 4) riscul investiției
comparativ cu restul portofoliului de incubare al NESsT.
5. Cum pot participa?
ONG-urile interesate să intre în această competiție au 2 opțiuni:
1. Puteți să vă înregistrați în sistemul online de management al finanțării NESsT la http://nesst.dullestech.net, completați formularul și îl trimiteți până în data de 7 noiembrie 2011.  Pentru instrucțiuni vă rugăm consultați manualul de utilizare a sistemului online de aplicare NESsT pe care îl găsiți pe  pagina competiției la secțiunea Centru Download.
sau
2.  Puteți completa formularul de aplicare Word pe care îl găsiți pe pagina competiției la secțiunea  Centru Download. Vă rugăm să trimiteți formularul completat până pe data de 7 noiembrie 2011 la adresa diancu@nesst.org. Organizațiile eligibile vor fi selectate până la sfârșitul lunii noiembrie și vor fi invitate să intre în procesul de
planificare, participând la primul training ce va avea loc în București la începutul lunii decembrie.
Înainte de termenul limită de trimitere al aplicațiilor, organizațiile interesate vor avea ocazia să obțină clarificări și răspunsuri la eventualele întrebări direct din partea echipei NESsT, în cadrul sesiunii de informare ce va avea loc pe 21 octombrie în București.  Pentru a participa la acest eveniment și pentru a primi detalii despre acesta, vă rugăm să vă înregistrați aici.
Vă invităm să aflați mai multe despre NESsT și competiția întreprinderilor sociale pe site-ul: www.nesst.org.
Nu ezitați să ne contactați pentru mai multe detalii la  diancu@nesst.org sau la  0356711711.
Pentru informații despre derularea competiției  și întreprinderi sociale în general,  vă așteptăm  și  pe pagina noastră de Facebook la www.facebook.com/intreprinderisociale.
Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia