Category Rezultate

Rezultate anticipate

Dezvoltarea competenţelor a 250 de beneficiari. Outputs: un număr de 250 de beneficiari desfăşoară stagii de pregătire corespunzătoare obiectivelor prevăzute; contribuie la realizarea OS1; 10 seminarii de informare şi conştientizare. Outputs: un număr de 10 seminarii de conştientizare; contribuie la realizarea obiectivului specific OS6; Dezvoltarea unui pachet de măsuri pentru consiliere şi orientare profesională. Outputs:Read More
Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia