Category Parteneri

Anunt parteneriat

ANUNȚ

Primăria Malu Mare, în calitate de iniţiator al proiectului şi al parteneriatului şi în viitor ca promotor al unui proiect ce vizează realizarea unui muzeu viu al meșteșugarilor malumareni, conform prevederilor art. 15 din OUG 23/2013, lansează procedura de selecție a unui partener privat, organizaţie neguvernamentală sau altă entitate fară scop lucrativ, activă în domeniile vizate de program, organizată şi administrată conform legislaţiei în vigoare și care îndeplinește următoarele condiții (conform cererii de propuneri de proiecte pentru schema de granturi mici):

- participarea sa în proiectul avut în vedere este justificată;

- nu obține profituri din participarea sa în cadrul proiectului;

- dispune de resursele financiare, de competențele profe...

Read More

Universitatea din Craiova cauta ONG-uri partenere pentru un proiect de practica (in cadrul CPP 161 din POSDRU)

Universitatea din Craiova intentioneaza sa aplice la CPP 161 din cadrul POSDRU un proiect de practica a studentilor in cadrul sau pentru organizatii nonprofit. In acest sens UCV cauta parteneri locali (ONG-uri cu sediul/punct de lucru in Craiova) in vederea pregatirii cererii de finantare. Organizatiile interesate sunt rugate sa il contacteze pana pe data de 03.07.2013 pe dl. profesor Mihai MOCANU, directorul Departamentului de Formare Continua al UCV, pe adresa electronica mmocanu@software.ucv.ro.

In cazul aprobarii proiectului, in vederea implementarii acestuia, va trebui ca organizatiile partenere  sa participe la un proces de selectie onform  prevederilor O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare,  aprobată cu modificări prin Legea nr...

Read More
Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia