Category P.O.S.D.R.U CANPER

Evenimente

Comunicat de presă Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale – CENTRAS (București), Business Development System (București) şi Asociaţia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Nonprofit din Oltenia a organizat conferința de lansare a proiectului ‘’Dezvoltarea și implementarea de măsuri active de ocupare prin crearea unei rețele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”.Read More

Grup tinta


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Axa prioritară 5,,Promovarea măsurilor active de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 ,, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Proiect ‘’Dezvoltarea și implementarea de măsuri active de ocupare prin crearea unei rețele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia – CANPER”, POSDRU/102/5.1/G/78762

  • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala – 50 persoane
  • Persoane în căutarea unui loc de muncă – 100 persoane
  • Persoane inactive – 50 pesoane
  • Şomeri – 50 persoane
Share Button
Read More

Rezultate anticipate

Dezvoltarea competenţelor a 250 de beneficiari. Outputs: un număr de 250 de beneficiari desfăşoară stagii de pregătire corespunzătoare obiectivelor prevăzute; contribuie la realizarea OS1; 10 seminarii de informare şi conştientizare. Outputs: un număr de 10 seminarii de conştientizare; contribuie la realizarea obiectivului specific OS6; Dezvoltarea unui pachet de măsuri pentru consiliere şi orientare profesională. Outputs:Read More

Obiective

Scopul proiectului: Dezvoltarea a 5 centre de consiliere in regiunea sud-vest in care sa se realizeze unui sistem coerent de atragerea si mentinerea a cel putin 250 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca prin activitati de consiliere, formare profesionala si informare.Read More
Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia