Category Activitati

Activitati

Proiectul se încadrează în axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Prin prezentul proiect se promovează măsuri destinate creşterii ratei de ocupare, prin consilierea si formarea profesionala (in concordanta cu nevoile/cerintele de pe piata muncii din regiunea vizata) si prin facilitarea accesului pe piata muncii (consiliere, evaluare si sporire de competente) a somerilor tineri si a somerilorRead More
Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia