Anunt parteneriat

ANUNȚ

 

 

Primăria Malu Mare, în calitate de iniţiator al proiectului şi al parteneriatului şi în viitor ca promotor al unui proiect ce vizează realizarea unui muzeu viu al meșteșugarilor malumareni, conform prevederilor art. 15 din OUG 23/2013, lansează procedura de selecție a unui partener privat, organizaţie neguvernamentală sau altă entitate fară scop lucrativ, activă în domeniile vizate de program, organizată şi administrată conform legislaţiei în vigoare și care îndeplinește următoarele condiții (conform cererii de propuneri de proiecte pentru schema de granturi mici):

- participarea sa în proiectul avut în vedere este justificată;

- nu obține profituri din participarea sa în cadrul proiectului;

- dispune de resursele financiare, de competențele profesionale și calificările necesare pentru îndeplinirea responsabilităților sale în cadrul proiectului.

 

Criteriile de selecție/departajare vor fi următoarele:

1)    nr. de proiecte implementate în regiune – se acordă 10 puncte pentru fiecare proiect inițiat/finalizat în localitate sau în județul Dolj

2)    experienţă relevantă în domeniul promovării/valorificării produselor meșteșugărești – se acordă 10 puncte pentru fiecare proiect implementat

3)    experienţa şi/sau expertiza relevantă în lucrul cu comunităţile de romi – se acordă 10 puncte pentru fiecare proiect implementat

 

Organizațiile neguvernamentale interesate sunt rugate să prezinte până la data de 10.04.2014 ora 12.00 la Primaria Malu Mare  următoarele documente:

  1. 1.     Scrisoare de intenție
  2. 2.     Documente de constituire a organizației neguvernamentale (respectiv, Act constitutiv sau documente legale constitutive, Hotărâre judecătorească ce atestă personalitatea juridică, Certificat de înregistrare fiscală, Certificat de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor, Statut, cu modificările și completările ulterioare);
  3. Prezentarea organizației– ex., obiectul de activitate al organizației, experiență anterioară relevantă în domeniu;
  4. Declarație de eligibilitate (http://www.fonduri-patrimoniu.ro/Files/granturi-mici/ro/Anexa%204%20-%20Declaratie%20de%20eligibilitate%20din%20partea%20partenerului.doc)  - semnată de reprezentantul legal, ștampilată;

 

Publicat azi, 04.03.2014

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia