Anunt de selecție a unui partener privat pentru un proiect POSDRU

Scoala Gimnaziala Gradinari, în calitate de iniţiator al proiectului şi al parteneriatului şi în viitor ca promotor al unui proiect ce vizează cresterea performantelor scolare si a accesului la servicii de calitate pentru elevii cuprinsi in invatamantul preuniversitar, in vederea asigurarii unei educatii de calitate, conform prevederilor art. 31 din OUG 64/2009, lansează procedura de selecție a unui partener privat care îndeplinește următoarele condiții:

 

- este entitate privata, cu sediul în România, recunoscută şi înregistrată oficial ca o entitate legală, organizată şi condusă conform legislaţiei româneşti în vigoare;

- are capacitatea, conform statutului, să acţioneze în domeniul abordat prin proiect;

- are capacitatea, conform statutului, să acţioneze în domeniul serviciilor pentru copii şi/sau tineri, inclusiv romi;

- dovedeşte bonitate profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

 

Criteriile de selecție/departajare vor fi următoarele:

1)     Să desfăsoare, conform statutului activitati în domeniul serviciilor pentru copii şi/sau tineri

2)     Sa desfasoare, conform statului, activitati care sa vizeze grupurile vulnerabile.

 

Organizațiile neguvernamentale interesate sunt rugate să trimită până la data de 08 mai 2014, ora 16.00 la adresa postala a Scolii Gimnaziale Gradinari, str. Traian, nr. 13, comuna Gradinari, jud. Olt următoarele documente:

  1. Scrisoare de intenție;
  2. Documente de constituire a entitatii private;
  3. Prezentarea organizației din care să reiasă că are capacitate, conform statutului să actioneze în domeniul abordat de proiect.

 

 

 

 

Publicat azi, 25 apprilie 2013

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia