ANUNȚSELECȚIE GRUP ȚINTĂ ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN în parteneriat cu:

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca, Fundația Centrul de Asistență Rurală, Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă și Asociația Rudezisimplementează proiectul:

„RESoRT – Rețeaua Economiei Sociale Rurale bazată pe Tradiții”

(POSDRU/173/6.1/S/147894).

Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară nr.6 „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie   6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Durata de implementare a proiectului este de 12 de luni în perioada 05.01.2015 – 31.12.2015. Valoarea totală a proiectului este de 10.117.660,20lei – din care 8.195.001,24 lei- valoarea nerambursabilă acordată dinFondul Social European  și 1.720.305,36lei – valoarea nerambursabilă acordată din Bugetul Național.

Proiectul vizează creșterea gradului de ocupare pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile cu precădere din comunități rurale, dezvoltând 11 noi structuri de economie socialăîn 4 regiuni de dezvoltare .

Grupul țintă eligibil căruia ne adresăm este format din 433 persoane, din care:

-         242 persoane aparțin grupurilor vulnerabile

-         191 specialiști, manageri, formatori implicați în economia socială

Grupul țintă eligibil al Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia are următoarea structură:

 

ID Grup ţintă Valoare
31 Familii cu peste 2 copii  
32 Familii monoparentale  
33 Femei 50
43 Manageri ai întreprinderilor sociale  
64 Persoane care locuiesc în comunităţi izolate  
67 Persoane care trăiesc din venitul minim garantat  
126 Specialişti implicaţi în economia socială  

 

Detalii suplimentare se pot obține de la Georgescu Olga, Expert identificare/recrutare grup țintă, email olgageorgescu18@gmail.com tel. 0752122705 sau la Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia, str. Iancu Jianu, nr. 26, Craiova, Dolj.

Share Button

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2013 Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia